Powłoka SMALGLASS

DEKAPOWANIE / OCZYSZCZANIE

Wytrawianie / Oczyszczanie / Dekaping to operacja chemiczna, która polega na usuwaniu warstw powierzchniowych materiału za pomocą kwasów lub zasad. W przypadku materiałów metalowych, dekapowanie usuwa powierzchniową warstwę tlenków lub innych zanieczyszczeń, aby powierzchnia metalu była odpowiednia do pokrycia emalią.
Proces dekapowania ma określony czas trwania, który zależy od objętości i wymiarów zbiornika.
Po zakończeniu procesu dekapowania, wszystkie elementy są poddawane kontroli wizualnej, aby sprawdzić skuteczność procesu.

Poniżej przedstawione są przykłady kotłów, których proces dekapowania musi zostać przeprowadzony lub powtórzony z powodu pozostałości rdzy na powierzchni blachy.

Poniżej przedstawione są natomiast przykłady kotłów, których proces dekapowania został pomyślnie zakończony.

EMALIOWANIE

Po odkwaszeniu / dekapowaniu wewnętrzna powierzchnia obrabianego elementu przybiera porowaty wygląd, umożliwiając szkliwu mocne związanie z podłożem.

Przed nałożeniem szkliwa należy przeprowadzić:

  • zamknięcie/wypełnienie bocznych podpór;
  • zamknięcie obrzeża (180, 290, 480) za pomocą odpowiedniego wymiaru.


Głównym celem szkliwienia jest „ochrona” elementu i nadanie mu po jego zastosowaniu atrakcyjnego i błyszczącego wyglądu.

SUSZENIE

Suszenie kotłów przeznaczonych do emaliowania przeprowadza się tylko wtedy, gdy emalie zostały nałożone w postaci płynnej.

Celem procesu suszenia jest usunięcie wody zarobowej z uformowanego materiału w dokładnie kontrolowany sposób, tak aby zapewnić integralność i regularność kształtu i rozmiaru.

Usuwanie wody odbywa się w dwóch odrębnych etapach:

  1. proces dyfuzji ciekłej wody wewnątrz kotła, przez który dociera ona do powierzchni elementu,
  2. proces odparowywania wody z powierzchni samego elementu.

UTWARDZANIE

Aby emalia nakładana w postaci suchej lub wyschniętej warstwy dobrze przylegała do podłoża, wymagane jest podgrzanie do wysokiej temperatury przez odpowiedni czas. Ta obróbka cieplna, końcowa operacja całego procesu glazurowania, nazywana jest wypalaniem lub zeszkleniem. Zbiorniki, po przejściu różnych operacji obróbki powierzchniowej i aplikacji w różnych systemach, są wprowadzane do pieca w celu stopienia, a następnie zeszklenia emalii.